Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarząd spółki

Zarząd:

Romuald Haraf - Likwidator spółki

Rada Nadzorcza:

 Przewodniczący Rady Nadzorczej -  Arkadiusz Kliza

 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Arnold Donitza

Sekretarz - Monika Sąsiada

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

  • stały nadzór nad działalnością Spółki;
  • badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat;
  • badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycie strat;
  • składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań;
  • zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu lub całego Zarządu;
  • zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki;
  • wyrażanie zgody na podejmowanie inwestycji, zaciąganie kredytów i udzielanie gwarancji i poręczeń;
  • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki

PDFUchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN Spółki

PDFUchwała 3-10-2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki.pdf