Przejdź do treści strony
Delfin Spółka z o. o. Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd spółki

Zarząd:

Romuald Haraf - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

 Przewodniczący Rady Nadzorczej -  Arkadiusz Kliza

 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Arnold Donitza

Sekretarz - Monika Sąsiada

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 • stały nadzór nad działalnością Spółki;
 • badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat;
 • badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycie strat;
 • składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań;
 • zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu lub całego Zarządu;
 • zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki;
 • wyrażanie zgody na podejmowanie inwestycji, zaciąganie kredytów i udzielanie gwarancji i poręczeń;
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki

 

Metryczka
 • opublikowano:
  22-09-2014 14:39
  przez: Grażyna Mierzwa
 • zmodyfikowano:
  03-01-2020 08:37
  przez: Grażyna Mierzwa
 • podmiot udostępniający:
  Krapkowicka Pływalnia "Delfin" Sp. z o. o.
  odwiedzin: 3894
Dane jednostki:

Delfin Spółka z o. o.
47-300 Krapkowice
ul. Wrzosów 2
NIP: 199-00-92-934 REGON: 160296060

Dane kontaktowe:

tel.: 77 55 60 972
fax:
e-mail: sekretariat@delfin.krapkowice.pl